Úník nebezpečných látek

č.z. 87.2.2020 | 7:28

Vyjíždí CAS 16 a následně DA 8 na ohlášený únik kapaliny do vody - Trutnov, HSM. Na místo události dojíždí také HZS PS Trutnov. Je položen sorbční had na hladinu vody a látka je zachytávána. Po domluvě s velitelem PS Trutnov se vracíme na základnu.