Taktické cvičení - simulace požáru

č.z. 6724.10.2018 | 17:00

Jak hovoří staré české přísloví, „těžko na cvičišti, lehko v boji“ a tak nějak to chodí i u hasičů.

Ve středeční odpoledne 24. října 2018 jsme vyjeli na stanici HZS Trutnov-Poříčí, kde začalo taktické cvičení

na simulovaný požár v azylovém domě.

Námět cvičení – popis -

Požár vznikne v kuchyňce v podkrovních ubytovacích prostorách v 3. nadzemním podlaží. Jedna z klientek zařízení ucítí kouř, vyrozumí personál a ten vše ohlásí na KOPIS HZS KHK (dále jen KOPIS). Ve společných prostorách domu se budou šířit zplodiny hoření. KOPIS vyhlásí 1. stupeň poplachu pro jednotky HZS Trutnov, JSDH Úpice a JSDH Horní Staré Město. Jako první se na místo dostaví jednotka HZS Trutnov. Klienti zařízení se v tu dobu budou již samovolně evakuovat vně budovy. Příslušníci HZS pomohou osobám s evakuací a zahájí průzkum objektu vybaveni dýchací technikou s využitím vysokotlakého proudu. 1. průzkumná skupina pátrá po možných osobách, jež se případně neevakuovaly a 2. průzkumná skupina s vysokotlakým proudem směřuje k ohnisku požáru. 1. průzkumná skupina nalezne jednu osobu na balkónu na zadní straně budovy. K záchraně osoby se využije výšková technika. Z podstřešního prostoru se valí kouř, což ukazuje, že se požár rozšířil do střešního prostoru a částečně na střešní konstrukci. K zásahu v prostoru střechy se využije výšková technika, ze které příslušníci zahájí ochlazování střešní konstrukce. Na místo se dostaví JSDH Horní Staré Město a JSDH Úpice. JSDH Horní Staré Město dostane za úkol vybudovat čerpací stanoviště vody na nedaleké řece Úpě a zajistit zásobování vodou, zbylí členové jednotky se postarají o evakuované osoby (k poskytnutí tepelného komfortu by mohl být na místo velitelem zásahu přes KOPIS vyžádán autobus – provedení bude pouze fiktivně). Voda bude dodávána hadicemi nebo kyvadlově (záleží na tom, ve kterých místech se podaří čerpací stanoviště vybudovat). Na vodní zdroj se nasadí dvě plovoucí čerpadla nebo přenosná motorová stříkačka. S pomocí personálu se zkontroluje, zda byly evakuovány všechny osoby. Bude zjištěno, že dvě osoby chybí. Velitel zásahu instruuje průzkumnou skupinu a popíše jí, kde by se měly osoby pravděpodobně nacházet. Na pomoc průzkumné skupině vyhledávající osoby budou na pokyn VZ vysláni ještě dva členové JSDH Horní Staré Město vybaveni dýchací technikou. Do půdního prostoru budou nasazeny dva proudy „C“, obsluhou VZ pověří členy JSDH Úpice. Průzkumná skupina nalezne pohřešované osoby v jednom z ubytovacích prostor, jež tvrdě spaly. Osoby budou vyvedeny za použití vyváděcí kukly a masky a následně jim bude poskytnuta předlékařská pomoc. Prostřednictvím KOPIS bude na místo povolána ZZS (pouze fiktivně) kvůli podezření, že se osoby nadýchaly zplodin hoření. Požár se podaří lokalizovat. Příslušníci provedou kontrolu zasaženého ubytovacího a podstřešního prostoru pomocí termokamery a provedou uhašení případných ohnisek hoření. Pomocí nucené a přirozené ventilace bude odvětráván objekt. Velitel zásahu ohlásí na KOPIS likvidaci požáru. Po splnění zadaných úkolů bude cvičení ukončeno.