Taktické cvičení - únik čpavku

č.z. 6623.10.2018 | 15:44

V úterý 23. října 2018 v odpoledních hodinách proběhlo taktické cvičení na zimním stadionu v Trutnově. Jednalo se o simulovaný únik čpavku ze strojovny.

Vše začalo na stanici HZS Trutnov – Poříčí, kde nás velitel akce seznámil s daným tématem cvičení.

Vyhlášení proběhlo Krajským operačním střediskem Hradec Králové, následoval výjezd techniky k zimnímu stadionu.

Po dojezdu na místo události následovala prohlídka strojovny a instruktáž pracovníkem obsluhy.

Naše jednotka měla za úkol zřídit dekontaminační stanoviště s použitím hadice „B“ a plachty. Dále pak vytvoření dopravního „B“ proudu od CAS k monitoru s clonovou proudnicí pro zkrápění uniklého čpavku. Byl také vytvořen „D“ proud k dekontaminaci zasahujících hasičů.

Jednotka z Mladých Buků prováděla vytyčení nebezpečné zóny, pomohla příslušníkům z HZS Trutnov s oblečením do přetlakových protichemických obleků, provedla dekontaminaci oplachem vody při návratu z nebezpečné zóny a pomohla s odstrojením.

Na závěr bylo provedeno zhodnocení cvičení a následoval návrat na vlastní stanici