Technická pomoc - odstranění stromu a větve

č.z. 6022.9.2018 | 10:24

Po návratu z události č.52 jsme opět vyzváni krajským operačním střediskem na technickou pomoc. Jedná se o strom spadlý z parku na plot u domu a přez stezku v parku. Je provedeno rozřezání a odklizení stromu.

Následně po domluvě s HZS PS Trutnov je rozhodnuto o odstranění větve ze stromu v parku, která zasahovala nad chodník a částečně hrozila pádem do komunikace. Odstranění bylo provedeno za pomocí plošiny z PS Trutnov, naše jednotka při odstraňování řídíla (odkláněla dopravu).

Po odklizení větve se vracíme zpět na základnu.