Požár-shromaždiště osob

č.z. 5927.11.2019 | 03:19

Vyjíždí CAS 16 na požár shromaždiště osob (čidlo EPS). Cisterna je odvolána cestou k zásahu a DA8 ihned při výjezdu.