Požár dřevěné boudy Trutnov

č.z. 4112.8.2019 | 06:18

Dnes (12.8.) je v ranních hodinách (06:18) naší jednotce vyhlášen poplach - "FIREPORT: POZAR,NIZKE BUDOVY,/PTU701,PTU702/,Trutnov-Kryblice,,POdrevene boudy,,"" Po příjezdu na místo události je zjištěno, že je požárem zasažena celá dřevěná bouda. Naše jednotka ve spolupráci s HZS PS Trutnov vytváří dopravní vedení a provádí hasební práce za pomoci jednoho 'C' proudu. Druhý útočný proud vytváří po příjezdu jednotka z Mladých Buků. Dřevěná bouda je postupně rozebírána s využitím dýchací techniky a jsou dohašována všechna ohniska. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Mladé Buky, PČR.