Technická pomoc - čerpání vody

č.z. 327.6.2019 | 12:24

Jednotka uvolnila odtokovou vpusť ve sklepních prostorách domu a následně provedla odsání zbytků vody vysavačem SPRINTUS.