Požár průmysl - planý poplach

č.z. 307.6.2018 | 8:59

Jednotka je odvolána při výjezdu CAS 16 - požár průmysl - EPS Trutnov, Volanovská 518 - přehodnoceno na planý poplach.