Odstranění překážek na žel. přejezdu

č.z. 2829.5.2018 | 20:00

Po odstranění stromu z vozovky je jednotce nahlášena mistním občanem překážka na železničním přejezdu Vlčická.

Jednalo se o nános bahna a štěrku po přívalovém dešti. Jednotka provedla vyčištění přejezdu a následně předala místo firmě spravující železniční síť.