Únik nebezpečné látky

č.z. 03422.5.2015 | 11:57

V pátek 22. května 2015 kolem poledne vyjíždí naše jednotkana na ohlášený únik neznámé látky na sběrný dvůr v Trutnově.

Na místě již zasahují příslušníci z PS Trutnov. Průzkumem byla zjištěna rozbitá skleněná nádoba s vytékající neznámou látkou. K případu byl povolán protichemický kontejner a bylo vytvořeno dekontaminační stanoviště.

Ze stanice Hradec Králové se dostavil příslušník chemicko-technické služby se zařízením ke zjišťování druhu chemické látky. Po dvou nezávislých rozborech ve dvou různých přístrojích bylo zjištěno, že se jedná o nebezpečnou chemickou látku paraformaldehyd. Byla proto naložena do plastového kontejneru a odvezena na likvidaci. Celá akce probíhala v přetlakových protichemických oblecích. Naše jednotka byla nápomocna při týlových pracích.

Text,foto: Jirka Chrtek