Technická pomoc-odstranění báně

č.z. 3123.7.2017 | 18:00

Jednotka vyjela na odstranění vosí báně v rozvodnici NN v bytovém domě.