Požár porostu - Trutnov

č.z. 0311.5.2015 | 00:30

Vyjíždí CAS 16 na požár porostu - Trutnov, Libeč. Jednotka odvolána z důvodu malého rozsahu a dostatečné techniky na místě - HZS PS Trutnov.