Požár bývalého drážního domku

č.z. 02723.4.2015 | 12:58

Vyjiždí CAS 16 a DA 8 na požár bývalého drážního domku - Trutnov, Za Vápenkou. Po likvidaci požáru bylo nutné rozebrat část střechy.

Foto: Jirka Chrtek