Požár hospodářského stavení

č.z. 02210.4.2015 | 05:35

V pátek časně ráno v 5.35 hodin, nám byl vyhlášen požár kůlny blízko rodinného domku. Již při příjezdu do zbrojnice, byl vidět hustý dým, který se valil z místa požáru. Jelikož bylo místo události v Dolním Starém Městě za řekou Úpou směrem na Dvoračky, museli jsme zvolit delší trasu přes ulici Za Komínem a přes Dvoračky, protože most poblíž události má malou nosnost. Po příjezdu na místo požáru, bylo již několik hospodářských stavení zcela zachváceno plameny. Práci stěžovaly barely a kanystry s naftou v jednom ze stavení. Oheň se rychle rozšiřoval. Bylo nutné uchránit rodinný dům a okolní les. Kvůli nedostatku vody a rychlému šíření požáru, byly povolány další jednotky. Voda se doplňovala z řeky Úpy, ale pro velké převýšení se musela přečerpávat přes dvě cisterny do dalších cisteren. Asi po hodině byl požár pod kontrolou a další dvě hodiny pokračovalo dohašení požáru. Po důkladném prohledání požářiště vyšetřovacím týmem a kriminální policií, jsme zahájili likvidační práce. Bylo nutné odstranit ohořelé dřevěné střešní konstrukce, vyklidit a dohasit seno, které bylo uskladněno v jednom stavení, ochladit barely s naftou a důkladně vše projít termokamerou, která odhalí případné ohniska. Při požáru zcela shořel osobní vůz, traktor, dvě garáže a tři kůlny. Rodinný dům se podařilo včasným zásahem uchránit beze škod. Zásahu se zúčastnilo 5 jednotek: ZSH Trutnov, SDH Trutnov HSM, SDH Mladé Buky, SDH Hajnice a SDH Svoboda nad Úpou. Zásah byl ukončen po 14 hodině.

Text: Kuba Šlégr, Foto: Standa Havel ml, Kuba Šlégr, Tomáš Posdiena