Výstroj hasiče

Výstroj hasiče – zásahový oblek

Každý hasič je vybaven:

Záchranná vesta Typhon

Pracovní stejnokroj PS II

Pracovní stejnokroj PS II je oblek určený pro pohyb na stanici a mimozásahovou činnost
PES pásek přes hruď a záda – žlutý + nápis HASIČI

Každý z jednotky je vybaven pracovním stejnokrojem.