Sídlo

Dne 16. srpna 2020 tomu bylo již rok, co Město Trutnov předalo do užívání dobrovolným hasičům novou hasičskou zbrojnici v Horním Starém Městě. Od doby předání byla jednotka z této zbrojnice povolána k 85 mimořádným událostem. Jak je vidět, budova tedy slouží svému účelu, a tedy již rok slouží nejen členům sboru dobrovolných hasičů, výjezdové jednotky či hasičskému záchrannému sboru, ale především Vám – občanům Trutnova a okolí, kterým jsou „hornoměstští“ hasiči připraveni pomoci bez ohledu na denní dobu, roční období či důvod, který členy výjezdové jednotky vytrhl z chodu každodenního života a vyslal je ku pomoci druhým.

Nová hasičská zbrojnice poskytuje hasičům nadstandardní zázemí, které umožňuje v důstojných podmínkách poskytovat pomoc druhým, pořádat společensko-kulturní akce a starat se o techniku, která hasičům pomáhá při boji s přírodními živly či jinými potížemi, které nejsou naši spoluobčané schopni sami vyřešit.

Jak příležitostně slýcháme slova díků od těch, kterým jsme nabídli pomocnou ruku, tak i my ještě jednou děkujeme za nové zázemí, ve kterém jsme připraveni 24 hodin denně dle hasičského hesla: „Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci.“