Ocenění

Naše jednotka byla několikrát oceněna jako např. za aktivní práci v dobrovolné požární ochraně, za pomoc při organizaci humanitárních sbírek a další.