VVH SDH Trutnov

20.1.2017

V pátek 20. ledna 2017 se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Trutnov - Horní Staré Město. Schůze se zúčastnili nejen členové sboru, ale také významní hosté: velitel stanice HZS Trutnov Mjr. Ing. Jiří Böhm, za město Trutnov paní Jana Suchánková a vedoucí odboru kanceláře Ing. Jiří Masařík.

Po zahájení schůze se zhodnotil uplynulý rok činnosti sboru. V minulém roce náš sbor nezahálel a zúčastnil se několika akcí: Bowlingový turnaj s SDH Mladé Buky, dozor při pálení čarodějnic na hřišti v HSM, dětský den, taktéž na hřišti v HSM, ukázky techniky při branném dnu na ZŠ Mládežnická, účast na oslavách 145. založení SDH Žacléř, pomoc při plnění Bambi vaku na zemědělských oslavách, dálková doprava vody v Prkenném dole. Sbor také sám uspořádal několik akcí: 25. ročník Výstavy hasičské techniky s oslavou 130 let založení sboru, tradiční předvánoční prodej kaprů ve zbrojnici, 5. ročník sborového ping-pongového turnaje a 3. ročník sborového turnaje v pokeru.

Zhodnotily se také výjezdy jednotky za uplynulý rok. Jednotka vyjížděla celkem k 29 událostem (15 požárů, 2 technické pomoci, 6 planých poplachů, 3 dopravní nehody, 2 zálohy na stanici a 1 transport pacienta). Konala se také dvě velká cvičení: výcvik plnění Bambi vaku zavěšeného pod helikoptérou na volanovském letišti a cvičení v poříčské elektrárně zaměřené na únik nebezpečné látky. Další malé cvičení bylo zaměřeno na seznámení se s prostory bioplynových stanic a na rizika při jejich požáru. Při běžném výcviku s řetězovými motorovými pilami, jsme se pustili do kácení náletových dřevin na pozemku, který město Trutnov zakoupilo pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Jelikož měla naše jednotka zastaralé zásahové obleky, byl nám v minulém roce díky městu Trutnov navýšen rozpočet o 180 000 Kč, za které sbor nakoupil nové.

Ani ve sportovní činnosti sbor nezahálel. Naše sportovní družstvo se zúčastnilo deseti závodů. V soutěži o pohár starosty OSH obsadil náš tým krásné třetí místo.

Velitel stanice HZS Trutnov Mjr. Ing. Jiří Böhm poděkoval jednotce za velmi dobrou činnost a spolupráci s profesionálními hasiči. Vedoucí odboru kanceláře Ing. Jiří Masařík poděkoval jménem města Trutnova a jménem pana starosty Mgr. Ivana Adamce, za výbornou činnost sboru i jednotky. Ujistil nás, že již brzy budeme využívat větší prostory nové hasičské zbrojnice. Se slovy díků přinesl pro sbor malý dar a vyznamenal tři členy sboru Statutem Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň. Vyznamenáni byli: Jiří Chrtek, Petr Vojtěch, Milan Klossovski.

Jak je vidět, práce v jednotce je velice pestrá a zajímavá, ale také časově, odborně i fyzicky náročná. Není vždy jednoduché skloubit pracovní a osobní život s členstvím v jednotce. Přesto bylo i v uplynulém roce členy jednotky vykonáno velké množství práce a to na úkor jejich vlastního volného času a bez nároku na finanční ohodnocení.

Celá činnost hasičské jednotky, včetně rozvoje a její další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale také na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli a tím je Město Trutnov.