Výroční valná hromada

31.1.2020

Dne 31.1.2020 se konala Výroční valná hromada na "půdě" nové hasičské zbrojnice.

Jako již tradičně jsme na této schůzi přivítaly hosty a zástupce jak z města Trutnova, tak HZS pana Lelka a v neposlední řadě taktéž z KSH pana Orsáka.

Zhodnotili jsme, zda se splnil plán práce na rok 2019 a odsouhlasili na rok nový, tedy 2020. Dále jsme zhodnotili hospodaření sboru. 

Jelikož uběhlo další volbení období, hlasovali jsme o členech do výboru a tzv. funkcionářů. 

Mezitím vším proběhla zpráva jednatele sboru, starosty, velitele sboru, revizora, vedoucího mládeže.

Pan Orsák z KSH předal našemu členovi, starostovi sboru Jiřímu Chrtkovi medaili za mimořádné zásluhy - opodstatně a zaslouženě! Jirko, ještě jednou gratulujeme a děkujeme Ti za dosavadní odvedenou práci pro sbor i jednotku! 

Nakonec proběhla věcná diskuze, kde se mohli vyjádřit všichni přítomní a nejlepší bod v programu VH bylo občerstvení.