Taktické cvičení - výbuch a destrukce stavební konstrukce, vyproštění osob

6.4.2017

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 v dopoledních hodinách proběhl taktický výcvik v bývalém areálu firmy TEXLEN Horská 52. Tentokrát šlo o simulovaný výbuch výměníku s následnou destrukcí budovy se zavalením obsluhy. Výcviku se zúčastnily jednotky HZS PS Trutnov, HZS PS Hradec Králové a jednotky Sborů dobrovolných hasičů Trutnov – Horní Staré Město a Hajnice. Příslušníci HZS PS Hradec Králové přivezli speciální kontejner s materiálem k zajištění statiky a záchranných prací s tímto spojených. Kontejner obsahuje spoustu podpěrných tyčí, hydraulické válce s mnoha zakončeními, vzduchové vaky a polštáře, hydraulické motorové jednotky, elektrocentrálu včetně stativů pro osvětlení, hydraulické a mechanické zvedáky a hydraulické střihací nůžky na lana, konstrukční oceli a kabely. Nechybí ani sbíjecí kladiva, vrtačky, rozbrušovačky a mnoho dalšího.

Při simulaci mimořádné události naše jednotka provedla průzkum v dýchací technice, utvořila dopravní a útočné vedení do objektu, provedla odvětrání přetlakovým ventilátorem PAPIN a zajistila doplňování CAS z nedalekého podzemního hydrantu. Po této práci nám kolegové z Hradce Králové ukázali a vysvětlili práci s podpěrnými tyčemi a bylo provedeno vyproštění figuríny zpod závalu.

Cvičení prověřilo zúčastněné jednotky v jejich rozmanité, fyzicky namáhavé a nebezpečné práci a obohatilo jejich vědomosti.