Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Díky finančnímu příspěvku MŠMT bylo pořízeno vybavení pro činnost kroužku mladých hasičů. Jedná se o ústroj (dresy), přilby, náčiní apod.