Zvelebení vnitřních prostor naší hasičské zbrojnice

24.3.2007

O víkendu 24.-25.března 2007se scházíme, abychom zvelebili vnitřní prostory naší hasičské zbrojnice a to vymalováním všech prostor včetně garáží. Jelikož přálo i počasí, byl proveden jarní úklid okolí zbrojnice. Celá tato dvoudenní činnost byla doplněna výjezdem na spadlé stromy na silnici do obce Vlčice.