Pravidelný výcvik jednotky - Lezecké cvičení

9.7.2014

Ve středu 9. července odpoledne vyrazila naše výjezdová jednotka na lezecké cvičení. Cvičení se konalo na uzavřeném mostě v Horním Starém Městě nad řekou Úpou. Simulovali jsme zachycení utonulého těla při povodních. Na třech lanových přístupech se spustili tři specializovaní lezci nad vodní hladinu. Shora spuštěným lanem simulovali zachycení těla. Poté pomocí ručních blokantů vystoupali zpět nahoru na vozovku. Po této akci, se upevnily lanové přístupy nad souší a zbytek jednotky si vyzkoušel slaňovací techniku pomocí jistících pomůcek. Na celé cvičení dohlížel odborný dohled z HZS Trutnov.

Foto a text: Tomáš Posdiena , Jakub Šlégr.