Pravidelné nedělní cvičení

29.10.2006

Každou poslední neděli v měsíci probíhá u naší jednotky výcvik. Tentokráte byl zaměřen pro nositele dýchací techniky.
Praktická část prolezení polygonu na oddělení CHTS HZS Trutnov.
Omluvte sníženou kvalitu snímků způsobenou tmou, zakouřením a použití vreflexních prvků výstroje a v polygonu.