Dopravní automobil | DA8 – L-1-R

Podvozek

Nástavba

Vozidlo zakoupeno městem Trutnov v srpnu 2003