Aktivita

Jednotka města a sbor dobrovolných hasičů tvoří jeden nerozlomný celek, ve kterém jsou organizovány děti, ženy, muži a čestní členové. Společně pořádáme několik akcí – mnoholetá výstava soudobé a historické hasičské techniky, předvánoční prodej kaprů, účast na dětském dni a mnoho menších akcí. Toto je jen stručný výčet z činnosti dobrovolného hasičstva v Trutnově – Horním Starém Městě, o které by se nechalo hovořit několik hodin.

Je zarážející, že i v dnešní době se najde několik nadšenců, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas pro veřejnost, mnohdy i na úkor svých rodin při pomoci druhým.