Taktické cvičení v EPO

Elektrárna Poříčí

2.6.2016

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 po 8. hodině ranní vyjíždí naše jednotka na taktické cvičení zaměřené na únik chemické látky. Na stanici HZS v Trutnově jsme společně s JSDH Mladé Buky a příslušníky HZS absolvovali krátký briefing, kde nám byl nastíněn plán samotného cvičení. Poté se všechny jednotky přemístily do areálu elektrárny Poříčí. Tam byla akce spuštěna. Jednalo se o únik nebezpečné látky (kyselina chlorovodíková) z cisterny a poleptání obsluhy, která byla v bezvědomí. Jednotky se rozdělily na několik skupin. První skupina provedla v přetlakovém chemickém obleku průzkum a následně páskou ohraničila nebezpečnou zónu, do které bez speciálního protichemického obleku nikdo nesměl vstoupit. Další skupina pomáhala čtyřem příslušníkům HZS oblékat přetlakové protichemické obleky. Třetí skupina zároveň započala stavbu dekontaminační stanice, bez které nemohl být povolen výstup z nebezpečné zóny. Když bylo vše připraveno, dostal tým zasahujících hasičů od velitele zásahu pokyn ke vstupu. Dva členové zasahujícího týmu se ihned postarali o poleptanou osobu a pomocí nosítek ji přenesli k dekontaminační stanici, kde započali dekontaminaci. Druhá půlka týmu pomocí ucpávek zajistila unikající chemikálii. Dekontaminace probíhá nejprve nahrubo, kdy se pomocí košťátek a dekontaminačního prostředku zasahující hasiči navzájem omyjí a po vstupu do speciální stanice se vše smyje vodou. Dále následuje vysvlečení obleků předepsaným postupem, neboť existuje nebezpečí, že mohou být stále ještě kontaminované. Na konec celého cvičení následovala praktická ukázka jednoduché stavby dekontaminační stanice s pomocí plachty, hadic a rozdělovače. Pro úplnost jsme znovu zhlédli předepsaný postup oblékání a svlékání protichemického obleku.