O pohár SDH Trutnov-HSM

Tělocvična - ZŠ Mládežnická, Trutnov HSM

19.1.2019

V sobotu 19. 1. 2019 náš sbor uspořádal pro mládež první závody, které se uskutečnili na základní škole Mládežnická.

                Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách, které děti prověřili ve vázání pěti uzlů, určení správné grafické značky a přiřadit je ke správnému nářadí a v poslední disciplíně si děti museli připravit základnu k požárnímu útoku, vše pak pospojovat a doběhnout zpět do cíle.

Celkem se účastnilo 13 družstev v kategorii mladší a starší. Takže na první závody takovou účast hodnotíme velice kladně a doufáme, že do dalších let bude sborů a družstev přibývat. Za náš sbor soutěžilo jak mladší tak i starší družstvo. Mladší družstvo se umístilo na krásném druhém místě z pěti a starší družstvo se umístilo na pátém místě z osmi družstev.

Jako cenu si družstva odvezli tašku plnou dobrot, diplom a první tři místa v obou kategoriích pohár.

Všem sborům bychom chtěli poděkovat za účast a těšíme se na další shledání na dalším ročníku soutěže, které se bude konat zase za rok.

Článek: Adéla Röselová, foto : Jiří Chrtek