Otevření nové hasičské zbrojnice Ml. Buky

Mladé Buky

29.6.2013

V sobotu 29. června 2013 byla slavnostně předána do užívání nová hasičská zbrojnice v Mladých Bukách. Slavnostního aktu mimo členů jednotky a sdružení se zúčastnil starosta a radní městyse Mladé Buky, zástupci dobrovolných hasičů sousedních jednotek, představitelé okresního sdružení hasičů Trutnov a někteří místní občané. Hasičská zbrojnice má dvě garáže pro nákladní vozidla, sociální zařízení, šatnu, místnost velitele, velikou klubovnu s kuchyňkou a skládek.