Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Horním Maršově

Horní Maršov

25.11.2006

Při příležitosti dne otevřených dveří v Horním Maršově poděkoval starosta obce hasičům za stovky hodin dobrovolné práce při repasu cisterny CAS 24-Š 706 RTHP. Zároveň starosta obce předal hasičům Pamětní list obce a dar-sušící zařízení na obuv. Bylo možné zhlédnout vnitřní prostory hasičské zbrojnice a posedět při občerstvení.