135. let založení SDH Radvanice

Radvanice

22.10.2011

V sobotu 22.října 2011 se zástupci naší organizace zúčastnili oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích. Podpořit jsme je přijeli s oběma vozidly.

Po slavnostním nástupu, projevu, slibu mladých hasičů následovalo mnoho ukázek po celé odpoledne.
K vidění byly rádiem řízené modely, scénky malých hasičů, hašení a stříhání automobilu, ukázka zbraní,
malování na obličej, výstavka z činnosti sboru – kroniky, poháry, ocenění fotografie a mnoho dalších.
Oslavy pokračovaly až do večerních hodin.