Jednotka navštívila PS Trutnov

Trutnov

17.7.2010

Jednotka navštívila PS Trutnov,kde vykonala s profesionálními hasiči celoddenní zaměstnání .Dopoledne proběhl pravidelný úklid hasičské zbrojnice,poté následovala ukázka techniky profesionálních hasičů s komentářem a seznámením s jednotlivými částmi techniky,na závěr směny proběhlo školení obsluhy motorových pil s prověřením znalostí formou testu. Během směny nedošlo k žádnému výjezdu.