Soptíkovo sportovně-zábavné odpoledne

Hřiště ZŠ Mládežnická

17.5.2009

Trochu netradičně začalo nedělní odpoledne 17.května 2009 na hřišti ZŠ Mládežnická. Sjelo se zde několik kolektivů mladých hasičů ,aby předvedli své dovednosti ve dvou hasičských disciplinách – požární útok a štafeta požárních dvojic. Po celé odpoledne bylo možno zhlédnout  hasičskou techniku dobrovolných a profesionálních hasičů. Příslušníci HZS Trutnov předvedli záchranu osob z výškové budovy za pomocí záchranné skluzové plachty, kterou si mohl každý vyzkoušet. Počasí přálo. Všichni přítomní mohli takto vidět dvě disciplíny, které jsou v celostátní hře „PLAMEN“ a podívat se co se učí děti v kroužku mladých hasičů.