Exkurze do Elektrárny Poříčí

Elektrárna Poříčí

15.10.2013

V úterý 15. října vyrazil náš sbor společně se sborem z Mladých Buků na exkurzi do Elektrárny Poříčí. Po příjezdu do areálu elektrárny, jsme usedli do kinosálu, kde jsme shlédli krátký film o technologii výroby elektřiny a tepla. Každý potom vyfasoval bílou přilbu a vyrazili jsme na hlubší exkurzi. Viděli jsme všechny důležité úseky elektrárny, které zabezpečují chod celého „kolosu“ - úpravnu vody, skladování uhlí a biomasy, dopravu topiva do kotlů, čištění popílku, kotle, turbosoustrojí a řídící velín. Ve většině provozů jsme se také zaměřili na hasící zařízení, které je skoro ve všech provozech plně automatické. Celá exkurze trvala skoro tři hodiny a byla velmi zajímavá. Zaměstnanec, který nás po celou dobu provázel, odpověděl na všechny otázky, kterých bylo opravdu mnoho.

Foto a text: Jakub Šlégr