Přednáška o expedici GOZANOS E.M.

Klubovna hasičské zbrojnice

4.12.2009

V pátek 4.12.2009 jsme se sešli  v klubovně hasičské zbrojnice na přednášce o expedici GOZANOS E.M., která byla uskutečněna v roce 2000.. Přednášku s promítáním diapozitivů připravil jeden z členů této expedice, příslušník HZS Trutnov a i náš člen pan Robert Gottwald. Cílem expedice bylo přejít naší republiku ze severu na jih s odchylkou 20 metrů, při čemž bylo potřeba překonat mnoho překážek. Vyprávění bylo velice zajimavé.