Ukázkové cvičení-pochod-soutěže-zabíjačkové hody

Opuštěné hospodářské stavení v Královci

1.9.2007

Ukázkové cvičení-pochod-soutěže-zabíjačkové hody
-to všechno během jednoho sobotního odpoledne 1. září 2007

Vše začalo ukázkovým cvičením dobrovolných hasičských jednotek okrsku č.1 ( JSDH Žacléř, Bernartice, Lampertice, Zlatá Olešnice a Trutnov – Horní Staré Město), které se konalo na opuštěném hospodářském stavení v Královci. Simulovaný požár měl za úkol prověřit akceschopnost výše jmenovaných jednotek v hasebních pracech, vyhledávání osob včetně předlékařské první pomoci, vyhledávání tlakových lahví a orientaci v neznámém silně zakouřeném prostoru.

Vše dopadlo až na nějaké drobné chybičky na výtečnou. Přihlížející občané a rodinní příslušníci takto viděli, co vše dobrovolní hasiči dokáží. Po ukončení cvičení následoval krátký pochod (cca 4 km) včetně rodinných příslušníků do obce Lampertice. V průběhu cesty a v cíli byly plněny různé disciplíny.Poté následovaly zabijačkové hody (ovárek, jitrničky, pečeně, prejt, gulášek), které připravili hasiči z Lampertic. Závěrem celého odpoledne bylo krátké zhodnocení velitelem a starostou okrsku, vyhodnocení disciplín a předání cen. Někteří vydrželi diskutovat o hasičských problémech až dlouho do noci. Všem zúčastněným patří veliký dík.

( více informací na kabelové televizi Žacléř v internetovém vysílání- video č.9)